13.04.2022

Kuuskodit mukana edistämässä vastuullista rakentamista

Kuuskodit hyväksyttiin Green Building Council Finlandin jäseneksi.

Hyviä uutisia ympäristöystävällisen rakentamisen saralta. Kuuskodit Oy on nyt Green Building Council Finlandin (FIGBC) jäsen. Tämä on merkittävä askel kohti hiilineutraalia rakentamista.

FIGBC on yhteistyöverkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneita edistämään vastuullista rakentamista ja kiertotaloutta. Verkoston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta järkevällä rakentamisella.

Kestävän rakentamisen peruspilareita ovat mittarit ja tavoitteet. Sitä mitä voi mitata, voi kehittää. FIGBC on määritellyt kahdeksan mittaria, jotka jakaantuvat hanke- ja käyttövaiheeseen.

Hankevaiheessa asetetaan tavoitteet energiatehokkuudelle, elinkaarikustannuksille, elinkaaren hiilijalanjäljelle sekä sisäilman laadulle.

Käyttövaiheen mittareihin kuuluvat energiankulutus, käytön hiilijalanjälki, pohjateho (siis rakennuksen ”tyhjäkäyntiteho”) sekä asukkaiden tyytyväisyys sisäympäristöön, mikä pitää sisällään muun muassa sisäilman laadun sekä ääni- ja valo-olosuhteet.

Jäsenyyden nimissä tuemme vastuullista rakentamista nyt ja tulevaisuudessa.

Lisää projekteja

Kuuskodit Investment Managementille ensimmäinen sijoitusmandaatti Niamilta

Kuuskodit ja Niam tulevat rakennuttamaan merkittävän, kasvukeskusten moderneihin perheasuntoihin keskittyvän salkun.

Kuuskodit mukana edistämässä vastuullista rakentamista

Kuuskodit hyväksyttiin Green Building Council Finlandin jäseneksi.

Pitkäjänteiseen strategiaamme kuuluu sijoittaa myös toimitiloihin

Vuoden 2021 aikana hankimme kaksi kohdetta, jotka eivät tällä hetkellä ole asumiskäytössä.