08.05.2024

Kuuskodit Investment Managementille ensimmäinen sijoitusmandaatti Niamilta

Kuuskodit ja Niam tulevat rakennuttamaan merkittävän, kasvukeskusten moderneihin perheasuntoihin keskittyvän salkun.

Iloksemme voimme todeta, että meillä on uusi kumppani Niam, jonka kanssa lähdemme yhdessä kehittämään Suomen asuntomarkkinaa. Olemme perustaneet yhdessä Niamin VIII-kiinteistörahaston kanssa Novus Residential-teeman, jonka tavoitteena on investoida perheasuntoihin (Single Family Rental, SFR) merkittävät pääomat. Kehitämme erityisesti vuokramarkkinaan uutta ala-segmenttiä, jossa investoidaan vuokrakäyttöön rakennettaviin moderneihin, energiatehokkaisiin ja kodikkaisiin perheasuntoihin omalla pihalla, pääasiassa kasvukolmion alueella (PKS, Tampere ja Turku).

Kuuskodit Investment Management on perustettu hallinnoimaan kokonaisvaltaisesti luomiaan kiinteistöstrategioita yhdessä sijoittajakumppanin kanssa. Sijoitusmandaatissamme olemme yhdessä Niamin kanssa päättäneet sijoittaa tehokkaisiin perheasuntoihin Suomen asuntomarkkinoilla. Kuuskodit IM tulee hallinnoimaan kokonaisvaltaisesti perheasunto mandaattia Kuuskodit-brändin alla.

Sijoitusteeman aloittamiseksi Novus Residentialin omistama Novus Family Homes on hankkinut 117 modernin perheasunnon alkusalkun Toivo Group Oyj:ltä. Salkussa on viisi kohdetta, joista kolme sijaitsee Espoossa ja kaksi Turun Hirvensalossa. Kohteet ovat valmistuneet vuosina 2021-2022 ja tavoitteena on kasvattaa kohteiden nettotuottoa ja parantaa energiatehokkuutta asentamalla esimerkiksi aurinkopaneeleja kohteisiin nostaen ne A-energialuokkaan. Turun kohteissa on myös esimerkiksi viihtyisät, erilliset ja tumman tyylikkäät pihasaunat asukkaiden rentoutushetkiin.

Novuksella on merkittävä hankekanta teemaan sopivia hankkeita neuvottelussa ja lisää yhteistyömahdollisuuksia etsitään. Olette tervetulleita ottamaan yhteyttä joko Markkuun tai Jesseen, mikäli haluatte tietää teemasta lisää ja jos teillä on sijoitusteemaan sopivia hankkeita, tontteja tai aihioita.

Taustaa perheasunto sijoitusteemalle (SFR)

Suomen asuntomarkkina on kohonneiden korkojen, globaalien jännitteiden ja nollakorkojen aikaisen vahvan sijoitusasuntotarjonnan lisäyksen jälkeen seisahtuneessa tilassa. Markkinoilla on hetkellinen vuokra-asuntojen ylitarjonta tilanne, erityisesti pienistä kerrostalohuoneistoista. Samaan aikaan kuluttajakauppa on miltei pysähtynyt myös perheasunnoissa, kuten rivi- ja paritaloissa. Myös omistusasumisen kannattavuutta on koeteltu yhtäältä korkojen, ylläpito- ja rakennuskustannusten, sekä elinkustannusten nousulla, mutta myös esimerkiksi korkovähennysoikeuden poistamisella ja kiinteistövero-uudistuksella.

Vuokratarjontaa on siis paljon, varsinkin uudehkoista kerrostalohuoneistoista, mutta ei juurikaan moderneista rivi- ja paritaloista. Esimerkiksi Espoossa on tätä artikkelia kirjoittaessa (6.5.2024) Oikotiellä 1 976 kappaletta vuokrailmoituksia (rakennusvuosi 2015, taikka sitä uudempia huoneistoja), mutta vain 19 kappaletta vastaavia rivi- tai paritalokoteja. Tarjonnan tilanne on suhteellisesti samankaltainen myös muissa isoissa kaupungeissamme.

Samaan aikaan, koko Euroopan tasolla on vuokralla-asumisen suosio kasvanut, niin parantuneen asuntotarjonnan ja laadun osalta, kuin myös palveluiden osalta. Kohdeasiakasryhmämme, nuoret pariskunnat, perheet ja eläkeläiset eivät välttämättä enää tulevaisuudessa halua sijoittaa varoistaan ja kulutuksestaan menneiden sukupolvien tapaan suhteellisesti niin paljoa "seiniin". Työelämä on muuttunut erilaiseksi ja osin arvaamattomammaksi, etätöitä tehdään paljon Covid-19-pandemian seurauksena, joten siihenkin tarvitaan kotona lisää tilaa ja muuntojoustavuutta, joka tuo omat haasteensa. Myös elämäntilanteet vaihtelevat, joten viihtyisässä, omapihaisessa kodissa vuokralla asuminen on yhä useamman valinta.

Erityisesti Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja esimerkiksi Tanskassa on ammattimainen kiinteistösijoittajien mielenkiinto osaltaan siirtynyt kaupunkikeskustojen "built-to-rent" kerrostaloista "single family rental" (SFR)-tyyppisten, matalan rakentamisen ja työmatkaystävällisten kulkuyhteyksien viihtyisiin asuinkohteisiin keskustan ulkopuolella. Esimerkiksi talouslehti Forbesin mukaan maailman suurin pääomasijoittaja Blackstone on sijoittanut vastaaviin strategioihin jo peräti 9,5 miljardia dollaria viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Rivi- ja paritalokodit tarjoavat hieman enemmän laadukasta tilaa, ekologisen asumismuodon puusta, luonnonläheisyyden ja oman pihan/terassin viihtyisämpään arkeen niin haluaville sekä toimivat tilat muuttuviin elämäntilanteisiin.

Teema vaatii onnistuakseen tehokkaan hallinnoinnin omistajalta, josta meillä on vahvaa näyttöä. Nämä kaksi sijoitusteemaa eivät ole toisensa poissulkevia, vaan mielestämme toisiaan täydentäviä, tarjoten enemmän vaihtoehtoja vuokralaisille ja siten tuo osaltaan strategisen ratkaisun vuokramarkkinan kysyntä- ja tarjonta tilanteen epätasapainoon ja luo siten vahvan pohjan myös pidemmän aikavälin tuottopotentiaalille. Haluamme tuoda myös aidon, laadukkaan ja viihtyisän vaihtoehdon omistusasumiselle.

Yhteystiedot:

Markku Jääskeläinen, Puh: 040 5199 576, sähköposti: markku.jaaskelainen@kuuskodit.fi ja Jesse Kanerva, Puh: 050 075 7648, sähköposti: jesse.kanerva@kuuskodit.fi 

Lisää projekteja

Kuuskodit Investment Managementille ensimmäinen sijoitusmandaatti Niamilta

Kuuskodit ja Niam tulevat rakennuttamaan merkittävän, kasvukeskusten moderneihin perheasuntoihin keskittyvän salkun.

Kuuskodit mukana edistämässä vastuullista rakentamista

Kuuskodit hyväksyttiin Green Building Council Finlandin jäseneksi.

Pitkäjänteiseen strategiaamme kuuluu sijoittaa myös toimitiloihin

Vuoden 2021 aikana hankimme kaksi kohdetta, jotka eivät tällä hetkellä ole asumiskäytössä.